แจ้งครบกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

26 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

แจ้งครบกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 หากเกินระยะเวลา ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง
โทร 032-463000-2 ต่อ 102
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!