งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายางแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

19 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายางแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สอบถามรายละเอียดเเเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง
☎️โทร 032-463000-2 ต่อ 102

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!