ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง