โรงพยาบาลท่ายาง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลท่ายาง
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ขนาด 60 เตียง
ให้บริการกับประชาชนทั่วไป

ตั้งอยู่ที่ 259/6 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร.032-461-100  โทรสาร.032-771-076 , 032-463-416