สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

ให้บริการประชาชนในวันทำการ จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดตามประกาศราชการ

ตั้งอยู่ที่ 888 หมู่ 1 ถ.ท่ายาง-หนองบ้วย 
ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร.032-463000 - 2