ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

22 เมษายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. สี่แยกโรงเรียนบ้านหนองบ้วย - คลองระบายน้ำดี๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง