ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงพยาบาลท่ายาง-ถนนโค้งข่อย- ท่าคอย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

31 มกราคม 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง