ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

5 มกราคม 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง