ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดทำประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านท่ามะเกลือ-ไสค้าน หมู่ที่ 4  ตำบลท่ายาง  กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง