ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้า่ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 สิงหาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ