ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ ๘ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ