ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ ๖-๐๐๙๑ สายตำบลท่าคอย-หมู่ที่ ๘ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

7 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง